VILLKOR

Patak’s webbsida („webbsidan”) ägs och drivs av AB World Foods Limited („AB World Foods” eller „vi” eller „oss”) registrerat i England och Wales under företagsnummer 1400901 på adress Weston Center, 10 Grosvenor Square, London, W1K 4QY. Tillgång till och användning av denna webbsida (www.pataks.co.uk) tillhandahålls av AB World Foods med följande villkor:

Genom att använda www.pataks.co.uk samtycker du till att vara juridiskt bunden av dessa villkor, som träder i kraft omedelbart vid din första användning av www.pataks.co.uk. Om du inte samtycker till att vara juridiskt bunden av alla följande villkor ska du inte gå till och/eller använda www.pataks.co.uk.

AB World Foods kan när som helst ändra dessa villkor genom att meddela detta online. Vänligen granska dessa villkor regelbundet för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar som görs av AB World Foods. Din fortsatta användning av www.pataks.co.uk, efter att ändringar har publicerats, innebär att du samtycker till att vara juridiskt bunden till de uppdaterade och/eller ändrade villkoren.

ANVÄNDNING AV WWW.PATAKS.SE

Du får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda ner, posta, sända, överföra, göra tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt använda innehållet på www.pataks.se på något annat sätt än för din egen personliga, icke-kommersiella användning. Du samtycker också till att inte anpassa, ändra eller skapa ett derivatverk från något av innehållet på www.pataks.co.uk förutom för din egen personliga, icke-kommersiella användning. All annan användning av innehållet på www.pataks.co.uk kräver skriftligt tillstånd från AB World Foods.

Du samtycker till att använda www.pataks.co.uk endast för lagliga ändamål och på ett sätt som inte kränker rättigheterna till, begränsar eller hindrar någon annans användning och upplevelse av www.pataks.co.uk. Förbjudet beteende inkluderar att trakassera eller orsaka oro eller olägenhet för någon person, överföra obscent eller stötande material eller störa det normala dialogflödet inom www.pataks.se

FRISKRIVNINGAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Innehållet på www.pataks.co.uk, inklusive information, namn, bilder, logotyper och ikoner angående eller relaterade till AB World Foods och/eller dess produkter och tjänster (eller till tredje parts produkter och tjänster), tillhandahålls „SOM DET STÅR” och på „ÄR TILLGÄNGLIG”-basis utan några utfästelser eller någon form av garanti (vare sig uttryckligen eller underförstått enligt lag) i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, inklusive de underförstådda garantierna av tillfredsställande kvalitet, lämplighet för en viss syfte, icke-intrång, kompatibilitet, säkerhet och noggrannhet.

Under inga omständigheter kommer AB World Foods att hållas ansvariga för någon av följande förluster eller skador (oavsett om sådana förluster kan förutses, är förutsebara, kända eller liknande): (a) förlust av data; (b) förlust av intäkt eller förväntad vinst; (c) förlust av företag; d) förlust av möjligheter; (e) förlust av goodwill eller skadat anseende; f) förluster för tredje part; eller (g) indirekta, följdskador, speciella eller exemplariska skador som uppstår vid användning av www.pataks.co.uk oavsett åtgärd.

AB World Foods garanterar inte att funktionerna i innehållet på www.pataks.co.uk kommer att vara oavbrutna eller felfria, att defekter kommer att korrigeras eller att www.pataks.se eller servern som gör sidan tillgänglig är fria från virus eller buggar.

INTELLEKTUELL EGENDOM

Namnen, bilderna och logotyperna som identifierar AB World Foods eller tredje part och deras produkter och tjänster omfattas av upphovsrätt, designrättigheter och varumärken som tillhör AB World Foods och/eller tredje part. Ingenting i dessa villkor ska tolkas som underförstått, estoppel eller på annat sätt någon licens till, eller rätt att använda, något varumärke, patent, designrätt eller upphovsrätt som tillhör AB World Foods eller någon annan tredje part.

BIDRAG TILL WWW.PATAKS.SE

Om du uppmanas att skicka in bidrag till www.pataks.co.uk (inklusive text, fotografier, grafik, film eller ljud) godkänner du, genom att du skickar ditt bidrag, att du ger AB World Foods en evig, royaltyfri, icke-exklusiv, licensierbar rättighet och licens att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa derivat, distribuera, uppträda, spela, göra tillgänglig för allmänheten och utöva alla upphovsrätts- och publicitetsrättigheter med avseende till dina bidrag över hela världen och/eller att införliva ditt bidrag i andra verk i alla medier som nu är kända eller senare utvecklade för alla rättigheter som kan finnas i ditt bidrag, och i enlighet med sekretessbegränsningar som anges i AB World Foods sekretesspolicy. Om du inte vill ge AB World Foods de rättigheter som anges ovan, skicka inte in ditt bidrag till www.pataks.co.uk.

Utöver ovanstående, genom att skicka in ditt bidrag till www.pataks.co.uk garanterar du att ditt bidrag;

är ditt eget originalverk och att du har rätt att göra det tillgängligt för AB World Foods för alla ändamål som anges ovan;
inte är ärekränkande; och
inte bryter mot någon lag; och
att du håller AB World Foods skadeslös för alla rättskostnader, skador och andra utgifter som kan uppstå för AB World Foods till följd av din överträdelse mot ovanstående ansvarsförbindelse, och avstår från alla moraliska rättigheter när bidraget skickas till och publiceras på www.pataks.se och de syften som anges ovan.

e.

ALLMÄNT

Om det finns någon konflikt mellan dessa villkor och specifika villkor som finns någon annanstans på www.pataks.co.uk, ska de senare ha företräde.

Om något av dessa villkor fastställs vara olagligt, ogiltigt eller på annat sätt inte verkställbart på grund av lagar i någon stat eller något land där dessa villkor är avsedda att gälla, så ska den, i den utsträckning och inom den jurisdiktion där termen är olaglig, ogiltig eller ej verkställbar, brytas och raderas från dessa villkor och de återstående villkoren ska kvarstå i full kraft och fortsätta att vara bindande och verkställbara.

Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales.

KONTAKT

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller din integritetpolicy kan du kontakta oss per brev på AB World Foods Limited, Kiribati Way, Leigh, Lancashire, WNZ 5RS.