Sekretesspolicy

SYFTE MED DETTA MEDDELANDE

Detta sekretessmeddelande berättar om den information vi samlar in om dig när du besöker vår webbplats eller på annat sätt förser oss med information.

 

Den berättar också hur du kan utöva dina rättigheter (se nedan), inklusive rätten att invända mot en del av den datahantering vi utför.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Sajttrafikdata och information om din dator

Hur använder vi dessa uppgifter?

När du surfar på vår webbplats använder vi cookies för att samla in:

 

Information om din användning av vår webbplats – vi samlar in standardlogginformation och detaljer om besökarnas beteendemönster.

Vi använder denna information för att registrera besökarantal, deras användning av olika delar av webbplatsen och alla användbara funktioner eller länkar. Vi använder inte denna information på något sätt som skulle identifiera dig personligen.

Vi använder tredjepartstjänster som Google Analytics, YouTube, Twitter och Instagram som kan samla in information om dig men den behandlas endast på ett sätt som inte identifierar någon. Vi gör inte och tillåter inte dessa tjänster att göra något försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats;

Information om din dator;

Vi använder denna information för att upprätthålla säkerheten på vår webbplats och för att identifiera trender så att vi kan förbättra dess prestanda.

Vi använder också denna information för att anpassa webbplatsen efter dina intressen och för att se till att webbplatsens innehåll presenteras så effektivt som möjligt för dig.

Vi använder inte denna information på något sätt som skulle identifiera dig personligen.

Vi samlar in denna information för våra legitima intressen att underhålla och hantera vår webbplats och säkerställa dess säkerhet. Om du inte vill att vi ska samla in den här informationen kan du använda din webbläsares funktion „spår inte” („DNT”) för att berätta att du inte vill spåras när du besöker vår webbplats. Mer information om DNT finns på https://allaboutdnt.com. För mer information om hur vi använder cookies på vår webbplats, se vår cookiepolicy.

Hur länge behåller vi denna information?

Vi kommer bara att behålla information om ditt besök på vår webbplats så länge som det är nödvändigt för de ändamål som vi har nämnt. Vanligtvis raderar vi användarens webbläsarinformation vartannat år

Vem delar vi denna information med?

Vi delar information om besökare på vår webbplats med tjänsteleverantörer som hjälper oss att administrera och hantera webbplatsen.

Var överför vi denna information till?

Information vi samlar in om din användning av vår webbplats lagras inom och överförs inte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi skyddar din integritet genom att ingå EU -godkända kontraktsklausuler med tjänsteleverantörer som verkar utanför EES. Information du skickar till oss

Hur använder vi dessa uppgifter?

Du behöver inte ge oss någon information direkt när du använder vår webbplats. Om du väljer att använda vår „kontakta oss” -funktion eller på annat sätt kontaktar oss, kommer vi att använda informationen du skickar oss för att svara på din förfrågan. När vi använder dina personuppgifter för detta ändamål gör vi det för vårt legitima affärsintresse att kommunicera med dig i enlighet med dina önskemål och förväntningar. Vi kommer också att använda dessa uppgifter för våra legitima intressen för att få tillgång till lämplig professionell rådgivning och för att säkerställa att vi följer de juridiska skyldigheter som vår verksamhet är föremål för. För mer information om hur vi använder information du skickar oss för rekryteringsändamål, se vårt avsnitt med titeln Rekrytering nedan.

Hur länge behåller vi denna information?

Vi kommer bara att behålla din information så länge som det är nödvändigt för att hantera din fråga. Vi håller vanligtvis register över rutinfrågor under högst 12 månader, men i vissa fall (till exempel när frågan gäller ett avtal mellan oss eller där vi behöver få juridisk rådgivning för att svara på ett klagomål) kan vi behöva behålla ett register över vår kommunikation i upp till 6 år.

Vem delar vi denna information med?

Vi kommer att dela dina uppgifter med våra tjänsteleverantörer och våra professionella rådgivare om detta är nödvändigt för att lösa en fråga eller klagomål. Annars delar vi inte din information med någon tredje part om inte: vi har ditt tillstånd;vi är skyldiga att göra det enligt lag;detta är nödvändigt för att vi ska kunna tillämpa våra användarvillkor, rättigheter eller egendom eller tredje parts rättigheter eller egendom; ellerdetta är nödvändigt i samband med försäljningen av vår verksamhet eller dess tillgångar (i så fall kommer dina uppgifter att lämnas ut till våra rådgivare och eventuella köpares rådgivare och kommer att skickas till de nya ägarna).Var överför vi denna information till?Information som du skickar oss via vår webbplats lagras inom och överförs inte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 


RekryteringHur använder vi dessa uppgifter?


Vi använder information du tillhandahåller för att stödja din ansökan så att vi kan behandla din ansökan, bedöma din lämplighet och utföra behörighetskontroller (med ditt samtycke). Vi använder dina uppgifter för våra legitima intressen att hantera vår rekrytering och så att vi kan vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår ett kontrakt. All information som vi ber dig att lämna i samband med tidigare brott kommer att lagras av oss endast i enlighet med ditt samtycke (såvida inte denna information krävs enligt lag på grund av den roll du söker). Om en position som är, eller kan vara, av intresse för dig kräver bakgrundskontroller, kommer vi att berätta om detta. Vid behov kommer vi också att använda dessa uppgifter för våra legitima intressen för att få tillgång till lämplig professionell rådgivning och för att säkerställa att vi följer de juridiska skyldigheter som vår verksamhet är föremål för. När du ansöker om en tjänst hos oss eller lämnar information till stöd för din ansökan, kommer vi att berätta om informationen vi begär är avgörande för att vi ska kunna gå vidare med din ansökan eller om tillhandahållandet av denna information är valfritt. Med undantag för personuppgifter som vi samlar in och använder för att ingå ett avtal med dig kan du när som helst invända mot vår användning av de uppgifter du har lämnat.Hur länge behåller vi denna information?Vi behåller vanligtvis information från arbetssökande under högst 9-12 månader efter ett relevant rekryteringsbeslut. Om din ansökan misslyckas kan vi besluta att behålla dina uppgifter längre om vi tror att du kan vara lämplig för en annan tjänst som kan uppstå inom ABF -gruppen i framtiden. Om vi gör detta kommer vi att informera dig om detta så att du kan välja bort det om du vill. Om din ansökan lyckas kommer relevant information att användas för att administrera din efterföljande anställning och kommer att behållas och användas i enlighet med vårt medarbetares sekretessmeddelande (en kopia av detta kommer att ges när du börjar anställa). Vem delar vi denna information med?Om det behövs för att vi ska kunna hantera vår rekryteringsprocess kommer vi att dela din information med våra tjänsteleverantörer och professionella rådgivare. Vi kommer också att kontakta tredje part vars uppgifter du har lämnat så att vi kan verifiera information du har lämnat i samband med din tidigare anställning och kvalifikationer. Annars delar vi inte din information med någon tredje part om inte: vi har ditt tillstånd (till exempel för att dela dina uppgifter med ett annat koncernföretag för deras rekryteringsändamål);vi är skyldiga att göra det enligt lag;detta är nödvändigt för att vi ska kunna tillämpa våra användarvillkor, rättigheter eller egendom eller tredje parts rättigheter eller egendom; ellerdetta är nödvändigt i samband med försäljningen av vår verksamhet eller dess tillgångar (i så fall kommer dina uppgifter att lämnas ut till våra rådgivare och eventuella köpares rådgivare och kommer att skickas till de nya ägarna).Var överför vi denna information till?All information du skickar oss via vår webbplats för att stödja en anställningsansökan lagras inom och överförs inte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Information du ger oss när du deltar i en tävling, utlottning eller kampanj.

DINA RÄTTIGHETERDu kan när som helst be oss att förse dig med en kopia av dina personuppgifter. När det gäller personuppgifter som du har lämnat till oss och som förvaras av oss i syfte att ingå ett avtal mellan oss eller på grundval av ditt samtycke har du rätt att be oss om en kopia av denna information i en strukturerad , vanligt och maskinläsbart format så att du kan återanvända det eller dela det med andra organisationer. Om du tycker att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du be oss att rätta eller komplettera dem. Under vissa omständigheter har du också rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter och kan be oss att begränsa vår användning av dina uppgifter och radera dem. Det finns dock några undantag från dessa rättigheter. Till exempel kommer det inte att vara möjligt för oss att radera dina uppgifter om vi enligt lag är skyldiga att behålla dem eller om vi har dem i samband med ett avtal med dig. På samma sätt kan åtkomst till dina uppgifter nekas om tillgängliggörande av informationen skulle avslöja personlig information om en annan person eller om vi är lagligt förhindrade att avslöja sådan information. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter bör du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna på vår webbplats https://www.pataks.co.uk/contact KONTAKTA OSS OCH Dina klagomålFrågor, kommentarer eller förfrågningar rörande detta sekretessmeddelande välkomnas och bör riktas till AB World Foods dataskyddskoordinator, AB World Foods Limited, Kiribati Way, Leigh, Lancashire, WNZ 5RS. Om du är orolig för hur vi hanterar dina personuppgifter har du rätt att klaga till Information Commissioner (ICO). Du hittar information om hur du gör detta på ICO: s webbplats på https://ico.org.uk/concerns/ eller genom att ringa deras hjälplinje på 0303 123 1113. 

Detta sekretessmeddelande uppdaterades senast i maj 2018.

La información que tenemos en relación con la gestión de los concursos, los sorteos y las promociones generalmente se guarda durante 6 años.